Meresci

Giáo trình điện tử
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
trong nghiên cứu khoa học

ULP

MỤC LỤC

Meresci > Phương pháp viết tài liệu khoa học > Cấu trúc một số loại tài liệu khoa học cơ bản > Báo cáo nghiên cứu > Cấu trúc luận văn khoa học
Giới thiệu giáo trình

Tác giả

Kiểm tra đầu vào

Phần 1. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

Phần 2. Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học

Phần 3. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học

Phần 4. Phương pháp viết tài liệu khoa học

Phần 5. Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học 

Kiểm tra đầu ra

Phản hồi kết quả

Thư mục

Phần 4. Phương pháp viết tài liệu khoa họcCấu trúc một số loại tài liệu khoa học cơ bản

Báo cáo nghiên cứu

Dẫn nhập (mở đầu)

Đây là tiểu phần bắt đầu phần bài chính, được xem là chương đầu tiên của luận văn, có vai trò giới thiệu bối cảnh và các lí do thực hiện đề tài, gợi mở các khả năng về lợi ích của đề tài, và tóm tắt nội dung chính của toàn bộ luận văn.

Phát triển đề tài

Tuỳ từng chuyên ngành và đặc thù của mỗi đề tài mà có thể phát triển đề tài thành nhiều chương mục khác nhau, nhưng nhất thiết phải đánh số thứ tự một cách liên tục và phù hợp với logic giải quyết vấn đề. Hiện này, cấu trúc IMRaD là phổ biến nhất, do có tính chất đơn giản và hợp lí nhất trong việc trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.

  • Tổng quan tài liệu: đây thường là chương tiếp sau chương mở đầu, giới thiệu vấn đề nghiên cứu một cách tổng quát, sau đó đi sâu vào những khía cạnh liên quan đến chủ đề được nghiên cứu, bằng cách phân tích và tổng hợp các kết quả đã công bố, lấy đó làm cơ sở để tiến hành đề tài nghiên cứu. 
   • Mức độ chuyên sâu của phần này phụ thuộc vào cấp độ của đề tài.
   • Trình tự sắp xếp các vấn đề theo phương pháp diễn dịch hoặc quy nạp tuỳ thuộc vào tính chất của đề tài.
Về đầu trang
  • Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: thông thường, mỗi đề tài đều có những đối tượng/vật liệu nghiên cứu khác nhau, sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. 
   • Tác giả cần mô tả chi tiết các điều kiện đã cho phép thực hiện đề tài: địa điểm nghiên cứu; vật liệu (các đối tượng được nghiên cứu, các vật liệu sử dụng trong các phương pháp khác nhau); phương pháp (kĩ thuật thu mẫu và xử lí mẫu, thiết bị và phương tiện thực nghiệm, kĩ thuật và phương pháp đo đạc, phân tích, thống kê,...)
   • Tất cả được trình bày theo từng mục và phụ mục rõ ràng và hợp lí, đầy đủ chi tiết cần thiết để bất cứ nhà nghiên cứu nào khác cũng có thể lặp lại quy trình.
   • Tuy nhiên, với những phương pháp đã trở thành phổ biến, không cần thiết phải mô tả chi tiết mà chỉ cần mô tả vắn tắt kèm theo thông tin trích dẫn về tài liệu gốc.
  • Kết quả: mục đích của phần này là trình bày một cách khách quan các kết quả thu được khi áp dụng các phương pháp nghiên cứu trên các vật liệu đã mô tả trong phần "Vật liệu và phương pháp nghiên cứu", không diễn giải theo quan điểm riêng.
   • Kết quả cần phải được trình bày càng rõ ràng càng tốt, vì đây chính là phần phản ánh cái cốt lõi của toàn bộ quá trình nghiên cứu.
   • Sử dụng các công cụ đồ hoạ hoặc các bảng phân tích để biểu diễn kết quả. Hạn chế biểu diễn đồng thời một bảng và một hình cho cùng một kết quả.
Về đầu trang
  • Thảo luận: phần này đòi hỏi đầu tư suy nghĩ và giải thích các kết quả thu được nhằm hướng đến những kết luận cuối cùng. Đây là phần phản ánh giá trị riêng biệt và mới mẻ của một đề tài.
   • Các kết quả cần được phân loại, sắp xếp, phân tích và liên hệ với nhau một cách chặt chẽ và thấu đáo, làm bật lên những ý tưởng chủ đạo của đề tài. 
   • Từ những kết quả cụ thể, tác giả có thể khái quát hoá bằng một nhận định, giả thuyết có thể áp dụng cho những trường hợp khác.
   • Nội dung thảo luận phải ăn khớp, trung thực với kết quả đã thu được.
   • Các dẫn chứng thảo luận thường lấy từ các nguồn đã công bố, nhưng cần tránh dẫn các tài liệu gián tiếp, vì dễ có nguy cơ hiểu sai lệch kết quả gốc.
Kết luận
Đây không phải đơn thuần là phần tóm tắt lại bài viết, mà là phần kết thúc. Phần này phải khái quát lại quá trình phát triển đề tài, đặc biệt là hệ thống hoá các kết luận nhỏ đã trình bày trong phần thảo luận.

Thông thường các kết luận sẽ mở ra một số vấn đề cần hoặc có thể nghiên cứu trong tương lai. Thuật ngữ thường dùng là "đề nghị", có tác giả cho rằng nên dùng "khuyến nghị" thì phù hợp hơn.

Về đầu trang
Trang trước Trang chính Trang sau
Tác giả @ Meresci - 2007 Cập nhật: 08/07/2007