Meresci

Giáo trình điện tử
Phương pháp nghiên cứu tài liệu
trong nghiên cứu khoa học

ULP

MỤC LỤC

Meresci > Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học
Giới thiệu giáo trình

Tác giả

Kiểm tra đầu vào

Phần 1. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học

Phần 2. Phương pháp tìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học

Phần 3. Khai thác thông tin từ tài liệu khoa học

Phần 4. Phương pháp viết tài liệu khoa học

Phần 5. Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học 

Kiểm tra đầu ra

Phản hồi kết quả

Thư mục

Phần 1. Các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học


Vào thẳng bài học

Tóm tắt nội dung chính

Trong nghiên cứu khoa học, không có một phương pháp tuyệt đối đúng để triển khai cho bất cứ đề tài nào. Tuy nhiên, vẫn có những nguyên tắc căn bản để giúp người bắt đầu làm công tác nghiên cứu có thể lựa chọn một hướng đi rõ ràng, đặc biệt là vấn đề tìm người hướng dẫn khoa học và lựa chọn đề tài. Bên cạnh đó, cũng cần có một kế hoạch nghiên cứu vạch ra từng bước đi và công việc cụ thể, để có định hướng tốt hơn trong quá trình nghiên cứu.

Mục tiêu chuyên biệt

Sau khi kết thúc phần này, người học sẽ:

  • nắm được các bước triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học;
  • hiểu được tầm quan trọng của việc nghiên cứu tài liệu;
  • biết cách lựa chọn người hướng dẫn khoa học và đề tài nghiên cứu;
  • biết cách lập kế hoạch định hướng nghiên cứu.

Yêu cầu

Để theo học phần này, người học cần có một tinh thần và mục đích nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

Thời lượng

Thời lượng thiết kế cho phần này là 2 giờ tự học, bao gồm cả đọc giáo trình và thực hiện các bài kiểm tra liên tục.

Hoạt động học tập

  • Kiểm tra đầu vào để xác định điểm xuất phát của mình so với yêu cầu của bài học.
  • Hoạt động học tập chủ yếu của phần này là đọc giáo trình và thực hiện các bài tập tự kiểm tra (kiểm tra liên tục). 
  • Tải phiếu nhật trình về để tự theo dõi và điều chỉnh các hoạt động học tập.
  • Tải phiếu đánh giá về để ghi những đánh giá, phản hồi, ý kiến cần thiết trong quá trình học.
  • Sau khi kết thúc, làm bài kiểm tra đầu ra để đánh giá kết quả. Nếu đã hoàn tất khoá học thì gửi phiếu đánh giá cho tác giả.

Kiểm tra đầu vào >>> Tham gia bài học >>> Kiểm tra đầu ra


Về đầu trang
Trang trước Trang chính Trang sau
Tác giả @ Meresci - 2007 Cập nhật: 24/06/2007